Filmerna om Klockrent-projektet

Filmerna om Klockrent-projektet

Hur låter en ö?
Orkestern – mer än 250 klockare och frivilliga på ön. Instrumentet – Gotlands alla kyrkklockor, drygt 200.

Det blir ett helt unikt framförande. Live från Gotland och direktsänt via Sveriges Radio över hela landet, till Europa och resten av världen via Internet.

Se filmerna om hur allt började och tankarna bakom Klockrent-projektet.  ↓

[wpvp_embed type=vimeo video_code=53257770 width=500 height=281]

 

[wpvp_embed type=vimeo video_code=66881277 width=500 height=281]

Smartphones överför klockljuden

Smartphones överför klockljuden

smartphone_sv2Ljudbilden till En Mycket Stor Konsert kommer bland annat att tas upp av ett 150-tal mobiltelefoner, som använder en app och 3G-nätet som distribuerar ljudet till ett nav hos Sveriges Radio, Visby. Här kommer samtliga klockljud att mixas för att sedan i direktsändning gå i Sveriges Radio och till ett antal radiostationer runt om i Europa (genom EBU, European Broadcasting Union).

Övriga världen kan lyssna till konserten i livestream via internet.

Mer än 100 klockare kommer att delta tillsammans med omkring 150 frivilliga med sina smartphones. Därtill kommer naturligtvis ett antal tekniker och produktionspersonal vid Sveriges Radio.

 

Så här går det till

Björn Carlsson, tekniker vid Sveriges Radio:

– För att få hem ljud till mixerbordet på SR Gotland från alla klockor runt om på Gotland kommer vi att utnyttja en blandning av gamla och nya tekniker.

– Några klockor kommer att bli ”solister” och få en robust traditionell teknisk lösning som kan vara trådlös, eller till och med analog koppartråd. Andra klockor kommer att få sitt ljud distribuerat via rymden och satellitförbindelseteknik.

mixerbord_SR– Vi kommer att utnyttja både trådbunden och trådlös IP-teknik via Internet för att med hjälp av ljudkodare omvandla ljudet till en IP-ström få hem ljud till mixerbordet.

– Det största antalet klockor kommer få sitt ljud distribuerat via 3G och en app i en smartphone som sänder ljudet med bra ljudkvalitet till en server med 2 x 56 ljudutgångar som kopplas till mixerbordet.

– I mixerbordet förverkligas ljudbilden från alla medverkande klockor till en komposition som sänds ut över FM-nätet i Sverige och över Internet till hela världen.

 

Dessa kyrkklockor spelar

Dessa kyrkklockor spelar
kyrka A – Ö     stämning A1 – H2
Akebäck Fiss2 Ala A1
Ala A1 Ekeby A1
Alskog B1 Endre A1
Alva C2 Etelhem 1 A1
Anga H1 Follingbo 1 A1
Ardre F2 Garde A1
Atlingbo F1 Grötlingbo A1
Bara Ciss3 Hamra A1
Barlingbo B1 Havdhem A1
Björke C2 Hemse A1
Boge B1 Källunge A1
Bro B1 Levide A1
Bunge B1 När A1
Burs B1 Othem A1
Buttle G1 Vall 2 A1
Bäl H1 Visby Allhelgona A1
Dalhem Giss1 Visby Metodist A1
Eke C2 Visby Östra kyrkog A1
Ekeby A1 Öja A1
Eksta H1 Östergarn A1
Endre A1 Fröjel 2 A2
Eskelhem Giss1 Gotska Sandön A2
Etelhem 1 A1 Herrvik A2
Etelhem 2 Giss1 Kovik A2
Fardhem B1 Visby dk 4 A2
Fide B1 Vall 4 B
Fleringe 1 Ciss2 Vallstena B
Fleringe 2 E2 Alskog B1
Fole B1 Barlingbo B1
Follingbo 1 A1 Boge B1
Follingbo 2 Diss Bro B1
Fridhem C3 Bunge B1
Fröjel 1 Ciss Burs B1
Fröjel 2 A2 Fardhem B1
Fårö Ciss2 Fide B1
Gammelgarn F1 Fole B1
Gann C3 Ganthem B1
Ganthem B1 Halla 1 B1
Garde A1 Hejnum B1
Gerum Diss2 Kräklingbo B1
Gothem Fiss1 Lokrume B1
Gotska Sandön A2 Roma B1
Grötlingbo A1 Sanda 2 B1
Guldrupe Ciss2 Stenkumla 1 B1
Hablingbo 1 Giss Väte 1 B1
Hablingbo 2 D2 Linde 2 B2
Hall Ciss2 Visby katolska B2
Halla 1 B1 Träkumla 1 C
Halla 2 Ciss Alva C2
Hallshuk C3 Björke C2
Hamra A1 Eke C2
Hangvar Ciss2 Hogrän 1 C2
Havdhem A1 Hörsne C2
Hejde Fiss1 Lärbro 1 C2
Hejdeby H1 Rone 1 C2
Hejnum B1 Rute C2
Hellvi E2 Stånga C2
Hemse A1 Visby Visborg 1 C2
Herrvik A2 Väskinde C2
Hogrän 1 C2 Fridhem C3
Hogrän 2 Fiss2 Gann C3
Hörsne C2 Hallshuk C3
Klinte 1 Diss1 Fröjel 1 Ciss
Klinte 2 G1 Halla 2 Ciss
Klinte 3 G Lärbro 2 Ciss
Kovik A2 Martebo Ciss
Kräklingbo B1 Sjonhem 2 Ciss
Källunge A1 Sproge Ciss
Lau Giss Stenkyrka Ciss
Levide A1 Viklau Ciss
Linde 1 F1 Visby dk 2 Ciss
Linde 2 B2 Västergarn Ciss
Lojsta E2 Västerhejde 1 Ciss
Lokrume B1 Fleringe 1 Ciss2
Lummelunda 1 F1 Fårö Ciss2
Lummelunda 2 G2 Guldrupe Ciss2
Lye H1 Hall Ciss2
Lärbro 1 C2 Hangvar Ciss2
Lärbro 2 Ciss Bara Ciss3
Martebo Ciss Hablingbo 2 D2
Mästerby Giss Sundre D2
Norrlanda Fiss Follingbo 2 Diss
När A1 Rone 2 Diss
Näs Fiss Svenskbyklockorna 1 Diss
Othem A1 tingstäde Diss
Roma B1 Tofta Diss
Rone 1 C2 Visby Visborg 2 Diss
Rone 2 Diss Västerhejde 2 Diss
Rute C2 Klinte 1 Diss1
Sanda 1 Fiss Gerum Diss2
Sanda 2 B1 Fleringe 2 E2
Silte Fiss Hellvi E2
Sjonhem 1 H1 Lojsta E2
Sjonhem 2 Ciss Stenkumla 2 E3
Slite Giss Atlingbo F1
Sproge Ciss Gammelgarn F1
Stenkumla 1 B1 Linde 1 F1
Stenkumla 2 E3 Lummelunda 1 F1
Stenkyrka Ciss Ardre F2
Stånga C2 Träkumla 2 F2
Sundre D2 Väte 2 F2
Svenskbyklockorna 1 Diss Visby dk 5 F3
Svenskbyklockorna 2 Fiss Norrlanda Fiss
Svenskbyklockorna 3 H Näs Fiss
tingstäde Diss Sanda 1 Fiss
Tofta Diss Silte Fiss
Träkumla 1 C Svenskbyklockorna 2 Fiss
Träkumla 2 F2 Gothem Fiss1
Vall 1 G Hejde Fiss1
Vall 2 A1 Akebäck Fiss2
Vall 3 Giss Hogrän 2 Fiss2
Vall 4 B Klinte 3 G
Vallstena B Vall 1 G
Vamlingbo Giss Buttle G1
Viklau Ciss Klinte 2 G1
Visby Allhelgona A1 Lummelunda 2 G2
Visby dk 1 H0 Hablingbo 1 Giss
Visby dk 2 Ciss Lau Giss
Visby dk 3 H Mästerby Giss
Visby dk 4 A2 Slite Giss
Visby dk 5 F3 Vall 3 Giss
Visby katolska B2 Vamlingbo Giss
Visby Metodist A1 Dalhem Giss1
Visby Terra Nova H2 Eskelhem Giss1
Visby Visborg 1 C2 Etelhem 2 Giss1
Visby Visborg 2 Diss Svenskbyklockorna 3 H
Visby Östra kyrkog A1 Visby dk 3 H
Vänge H1 Visby dk 1 H0
Väskinde C2 Anga H1
Västergarn Ciss Bäl H1
Västerhejde 1 Ciss Eksta H1
Västerhejde 2 Diss Hejdeby H1
Väte 1 B1 Lye H1
Väte 2 F2 Sjonhem 1 H1
Öja A1 Vänge H1
Östergarn A1 Visby Terra Nova H2