Information till frivilliga

Vill du medverka i världens största konsert?

– Adoptera en kyrkklocka!

klockrent_skiss2-300x172Vi söker frivilliga till världens största konsert. Den 8 juni 2013 uppförs en konsert för Gotlands alla kyrkklockor, direktsänt i radio och över Internet. Kyrkklockorna är instrumentet, Gotland orkesterdiket och salongen resten av världen.

Vill du delta? Det enda du behöver är en smartphone och några timmar vid två eller tre tillfällen, ett under hösten 2012 och ett eller två under våren 2013. Ta kontakt med oss på klockrent@ompom.se

Det här är vad vi vill att du ska göra:

FAS 1 1 September-31 december 2012

 • Börja med att sända oss dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefoner som vi kan nå dig på, epostadress, ev facebooksida osv. Sänd till klockrent@ompom.se
 • Fortsätt med välja en kyrka i din närhet. Klicka här för att se listan för vilka som ännu inte blivit adopterade!
 • Ta kontakt med klockaren i kyrkan (kontaktuppgifter får du av oss!).
 • Besök kyrkan när kyrkklockan ringer.
 • Finn den plats på kyrkogården där kyrkklockan hörs bäst.
 • Spela in kyrkklockan i 20-30 sekunder med din smartphone. Sänd filen via epost till klockrent@ompom.se
 • Ladda ner appen ”Bredbandskollen” till din smartphone (gratis!). Slå på den och välj ”Starta mätningen”. Du får två värden, ett för mottagningshastighet och ett för sändningshastighet. Skriv ner värdena. Upprepa mätningen. Skriv ner värdena. Skicka värdena från båda mätningarna  med epost till klockrent@ompom.se. Glöm inte skriva vilken kyrka det gäller, och vilken teleoperatör du anlitar (Telia, Tele2, Telenor osv).

Fortsätt med att be klockaren demonstrera ringningen. Skriv ner svaren på följande frågor och sänd svaren med epost till klockrent@ompom.se:

 • Hur många klockor finns?
 • Vilken tonhöjd har den/de?
 • Ringer man för hand eller med elektrisk ringanordning?
 • Hur lång tid tar det från det att klockan satts igång tills den börja klinga?
 • Hur lång tid tar det från det att klockan stängs av/klockaren slutat dra tills den slutar klinga?
 • Finns separat klämthammare?
 • Styrs klämthammaren för hand eller med elektricitet?

FAS 2. April – 8 juni 2013

(Ev. repetition i april eller maj 2013. Mer info kommer!)
Konsertdagen 8 juni 2013, ca 10.00.

 • Ladda batteriet på din smartphone i god tid!
 • Slå av skärmsläckaren på din smartphone.
 • Ta dig till din kyrka.
 • Slå på ”bredbandskollen” på din smartphone. Starta mätningen. Får du normala värden, gå vidare till nästa punkt. Får du mycket låga värden ring nödnumret (meddelas senare)!
 • Aktivera satellittid på din smartphone (tex via GPS eller en app av typen ”Satellite time reader).
 • Ta kontakt med klockaren. Se till att klockaren har tillgång till satellittid och sina instruktioner för ringning.
 • Placera dig på den plats på kyrkogården du tidigare sett ut som bästa plats för att höra kyrklockan.
 • Ta fram din smartphone och följ instruktionerna för direktsändning (streaming) som du fått av oss.
 • Konserten/sändningen beräknas börja ca kl 11. Stå still och kontrollera att din smartphone fungerar som den ska.

När konserten är slut och klockan/klockorna tystnat helt, slå av din smartphone och gratulera klockaren och dig själv till att ha medverkat i ett mycket stort och mycket unikt evenemang – Världens Största Konsert! Fira!