Vad är det?

kyrklocka-ritn_genomskärningTänk dig ett riktigt stort musikinstrument. Fördubbla det. Fördubbla det sedan igen och igen. Tänk dig nu en riktigt stor scen. Fördubbla den, igen och igen. Framför dig står världens största musikinstrument, på världens största scen. Det är målet. Scenen är Gotland, musikinstrumentet öns alla kyrkklockor!

Gotland är förmodligen världens kyrktätaste plats. Svenska kyrkans kyrkor, frikyrkorna, den katolska kyrkan, tillsammans är de en bra bit över 100 stycken. De allra flesta kyrkor har en klocka, några har två och ytterligare några tre eller fler. Sammantaget borde det alltså finnas över 200 kyrkklockor på ön, ett mäktigt ljudande kulturarv att använda och ta vara på. De allra flesta är i bruk. 181 av dem har noggrant tonhöjdsbestämts vid mitten av 1980-talet.

Vi ska få alla dessa gotländska kyrkklockor att verka som ett enda musikinstrument, med all sannolikhet det största musikinstrument världen någonsin hört. Vi vill få dem att spela samman i En Mycket Stor Konsert, som kan höras ”live” på ön och som direktsänds via radio över Sverige och Europa och via bredband över hela världen.
När alla dessa klockor tar ton skall de visa världen att också små och marginaliserade platser har en stor röst.

Karta med Gotlands kyrkor ›