Karin Rehnqvist, kompositör

Karin Rehnqvist växte upp i Nybro i Småland. Utbildades till musiklärare och studerade senare  komposition vid Musikhögskolan i Stockholm. Bland hennes lärare märks Gunnar Bucht, Pär Lindgren och Brian Ferneyhough. Hennes genombrott som tonsättare kom med ”Davids nimm” 1983 och alltsedan dess har hon gjort sig känd i Sverige och internationellt för såväl instrumental som vokal musik i ett brett spektrum av genrer.

Bland hennes mest kända verk märks kantaten ”Solsången” och flera stycken för flickröster – ”Ljus av ljus” för barnkör och orkester – klarinettkonserten ”On a distant shore” – ”Puksånger — lockrop” (skrivet för folksångerskorna Lena Willemark och Susanne Rosenberg) och ”Preludier för stor orkester”, komponerat för den festival, som tillägnades hennes musik på Stockholms Konserthus 2006.

Webbplats: www.karin-rehnqvist.se

Karin Rehnqvist. Kompositör